terug naar hoofdpagina klik hier
Maandag   5   december   2016   om   11   uur   openen   de   inschrijvingen   voor   de   DVV   Verzekeringen Antwerp    10    Miles    &    Marathon    2017.    De    32ste    editie    van    het    grootste    loopevenement    van Vlaanderen   op   zondag   23   april   voert   een   aantal   nieuwigheden   in.   Meer   dan   ooit   wordt   er   voor   het goede doel gelopen. De   DVV   Verzekeringen   Antwerp   10   Miles   &   Marathon   steunt   al   jaren   tal   van   goede   doelen. Deelnemers   konden   bij   hun   inschrijving   vrijblijvend   een   extra   bijdrage   leveren   voor   een   goed doel.   Dit   jaar   gaat   de   organisatie   een   veel   nauwere   samenwerking   aan   met   4   goede   doelen.   “We willen   echt   elke   deelnemer   warm   maken   om   één   ervan   te   steunen”,   zegt   Greg   Broekmans   van organisator   Golazo.   “Je   loopt   voor   jezelf   en   je   persoonlijke   doel,   maar   ook   voor   één   van   onze goede   doelen.   Je   tien   euro   extra   gaat   integraal   naar   dat   goede   doel   en   je   krijgt   in   ruil   het bijbehorende wedstrijd T-shirt.” 4 goede doelen – 4 ambassadeurs De   4   goede   doelen   voor   2017   zijn:   Rode   Kruis   Vlaanderen,   To   Walk Again,   Kom   op   tegen   Kanker   en SOS   Kinderdorpen.   Om   de   boodschap   in   de   volgende   maanden   uit   te   dragen   werden   uit   ruim   400 kandidaten    4    ambassadeurs    geselecteerd    die    elk    een    goed    doel    vertegenwoordigen:    Katrien Verbruggen   loopt   de   Short   Run   (5km)   voor   SOS   Kinderdorpen,   Ali   Khan   de   10   Miles   voor   Kom   op tegen   Kanker,   Karen   van   der   Linden   de   10   Miles   voor   To   Walk Again   en   Sven   Dekoster   de   Marathon voor Rode Kruis Vlaanderen. De   ambassadeurs   zijn   stuk   voor   stuk   zelf   lopers,   in   meerdere   of   mindere   mate,   maar   ze   hebben vooral   een   zwak   voor   de   10   Miles.   De   4   vormen      letterlijk      het   gezicht   van   de   campagne   en   zullen via tal van kanalen ook actief de deelnemers motiveren om te kiezen voor hun goede doel. Maximum 40.000 lopers “Deze   wedstrijd   is   ondertussen   onmisbaar   geworden   voor   de   stad”,   zegt   schepen   voor   sport   Ludo Van   Campenhout.   “Het   is   al   jaren   het   grootste   loopevenement   van   Vlaanderen   en   lokt   jaarlijks niet alleen tienduizenden lopers naar de stad, maar ook nog eens dubbel zoveel supporters.” Er   worden   dit   jaar   overigens   maximum   exact   40.000   lopers   toegelaten.   “40.000   deelnemers   is   een gezonde   grens   om   organisatorisch   en   zeker   naar   mobiliteit   alles   vlot   genoeg   te   kunnen   laten verlopen”,   vult   Greg   Broekmans   aan.   Verder   is   er   in   2017   geen   aparte   Ladies   Run   5km,   maar   lopen mannen   en   vrouwen   gewoon   samen   de   5   kilometer.   Daardoor   kan   de   10   Miles   een   halfuur   vroeger van start gaan en kan ook iedereen vroeger dan gewoonlijk naar huis beginnen vertrekken.